Skip to main content

Wilt u op de verzendlijst om op de hoogte te worden gehouden, kom langs op een van de G250Werkt! bijeenkomsten of stuur een mail.

Kijk op Hallo de Pijp, de interactieve website voor de buurt, voor actuele informatie en nieuws over De Pijp.

 

 

Actieplan de Schone Pijp

Tijdens een G250- bijeenkomst in 2016 is er een themagroep ontstaan vanuit de behoefte iets te doen aan de toenemende vervuiling van de Noord- Pijp: de Schone Pijp. Bewoners, ondernemers, ambtenaren en de politiek werken samen rond een actieplan. Inmiddels heeft de schoonheidsgraad het beoogde niveau in de Noord-Pijp behaald, door de inzet van actieve bewoners en extra middelen van de gemeente. Interesse? Mail naar g.princen@wijkcentrumdepijp.nl.

Door het succes van de Schone Pijp wordt deze uitgebreid naar de Zuid-Pijp. Voor deelname mail naar hetzelfde adres.

Waar gaat ons buurtbudget naar toe?

Op de komende Buurttop G250 gaan we plannen maken voor de buurtbudgetten. Op maandagavond 15 juni 20.00 uur houden we een Zoom G250!
 
Buurtbudgetten

De gemeente Amsterdam stelt buurtbudgetten beschikbaar: € 100.000,- voor het gebied De Pijp/Rivierenbuurt en nog eens hetzelfde bedrag speciaal voor de Diamantbuurt. Je kunt zelf plannen indienen. Later kan iedereen in het gebied over die plannen stemmen. Alle informatie hierover vind je op www.amsterdam.nl/buurtbudgetzuid.
 
Buurttop G250 vindt het belangrijk dat zij die wonen en werken in De Pijp vooral met elkaar spreken over het maken van plannen en de besteding van het geld. Het is immers ons belastinggeld en de plannen moeten de buurt en haar bewoners ten goede komen. Wil je dat er van het geld meer bomen worden geplant? Moet het naar het opvoeren van een maandelijks buurttheaterstuk, naar een lessenserie voor kinderen in het Sarphatipark of naar een armoedeproject voor de meest kwetsbaren in de wijk? Wil je invloed uitoefenen op hoe je buurt eruit ziet: zoom dan mee!

Hoe gaan we het doen?
Om mee te doen vragen we je om uiterlijk zondag 14 juni een mail te sturen naar j.overweel@wijkcentrumdepijp.nl. Geef in die mail aan waar je geld aan zou willen besteden in De Pijp. Of beter nog: misschien heb je al een concreet plan dat je aan anderen wil voorleggen. Met deze informatie kunnen wij je vast in een groep indelen. We sturen je vervolgens een mail terug met een link zodat je mee kunt Zoomen.
 
Let op: Stuur je vóór 7 juni een mail, dan kun je ook meedoen aan een informatie Zoom op maandagavond 8 juni 20.00 uur. Stadsdeelbestuurder Rocco Piers licht toe en kan direct antwoord geven op vragen die je over het buurtbudgetten proces mocht hebben. Vragen over proces en procedure kun je trouwens altijd aan het stadsdeel stellen via bovengenoemde webpagina.
 
Diamantbuurt
De Diamantbuurt kent een eigen proces dat later van start gaat. Maar niets houd je tegen om er alvast met je buurtgenoten over te spreken. Geef het even aan als je uit de Diamantbuurt komt, dan houden we daar bij de groepsindeling rekening mee. 
 
Hulp

Heb je hulp nodig bij het schrijven van je plan, dan kun je altijd bij Wijkcentrum De Pijp terecht. Daar zijn we voor.  
 
De werkgroep Buurttop G250 ziet je mail met belangstelling tegemoet!Meld je aan voor de werkgroep autoluw De Pijp!

 

Op 6 februari hebben ongeveer 40 mensen zich gebogen over de gemeentelijke en vooral de eigen plannen om de stad autoluwer te maken. Er is een verslag beschikbaar, samengesteld uit de verslagen van de discussietafels van die avond. Ook reacties die per e-mail binnenkwamen zijn er in verwerkt.

Deze G250 viel ongeveer samen met de vaststelling van de Agenda Autoluw in de Amsterdamse gemeenteraad. De discussies in de raad werden belangrijk beïnvloed door de groep Autoluw.nu, met Wijkcentrum d’Oude Stadt als zenuwcentrum. Bij Autoluw.nu zijn 35 bewonersorganisaties aangesloten. Paul Busker, voorzitter van d’Oude Stadt, benadrukte tijdens de avond dat een werkgroep Autoluw voor De Pijp erg belangrijk is om het draagvlak zowel voor Autoluw.nu als voor De Pijp zelf te vergroten. Vandaar de oproep om je aan te sluiten bij de werkgroep Autoluw De Pijp.

Belangstelling? Mail naar j.overweel@wijkcentrumdepijp.nl.

 

 

6 Februari G250Werkt! over Autoluw

De Gemeente Amsterdam is druk bezig met het autoluw maken van de stad. In januari 2020 is de zgn. Agenda Autoluw besproken in de gemeenteraad. Wat hebben die gemeentelijke plannen voor gevolgen voor De Pijp? Daar willen we het graag over hebben op 6 februari. We geven informatie en in groepjes geven we u gelegenheid om te discussiëren en uw wensen naar voren te brengen.

Er is veel ingesproken bij de gemeenteraad. Immers, waar ergens het autoverkeer tegengehouden wordt, kan dat in een andere straat enorm toenemen. Met een toename van de luchtvervuiling van dien. In De Pijp hebben we de Stadhouderskade, Ceintuurbaan en Amsteldijk. Als er een knip in de Van Woustraat komt, wat heeft dat dan voor gevolgen voor het autoverkeer in die drukke straten? Het is maar één voorbeeld van de vele aspecten die verbonden zijn met het autoluw maken van de stad. Een greep uit de andere: parkeervergunningen, fietsparkeren, elektrisch autodelen, OV verbetering.

Waar: Huis van de Wijk De Pijp, Tweede van der Helststraat 66

Datum: donderdag 6 februari

Tijd: 18 uur hapje eten, 19 uur aanvang programma

 

 

G250WERKT! bijeenkomst in het kader van DUURZAAMHEID

Op donderdag 12 september 2019 was er een bijeenkomst van de G250WERKT! buurttop- dit keer waren we te gast in cultureel centrum CC Amstel op het Cullinanplein.

Na een smakelijke vegetarische maaltijd, werden de deelnemers verwelkomd door Mieke Puijk, zakelijk directeur. CC Amstel huisvest o.m. een theater, een studio, een vestiging van de Openbare Bibliotheek en een horecagelegenheid. Voor meer informatie check de website - https://ccamstel.nl/

Op uitnodiging van Jeroen Overweel van Wijkcentrum De Pijp werd vervolgens door de gespreksleiders van een viertal tafeldiscussies een korte inleiding / toelichting gegeven op de onderwerpen.

Repair Café (André Bosse) Lutmastraat 61 A - elke laatste zondag v.d. maand 12-16 uur. https://hallodepijp.nl/activiteit/19810/repair-caf%C3%A9-de-pijp

Wereldwijd zijn er zo'n 1800 repair café's die samen goed zijn voor een besparing van 350.000 kilo aan wat anders afval zou zijn geworden. 70% à 80% van de aangeboden artikelen kan namelijk gerepareerd / gerecycled worden. Het Repair Café De Pijp heeft dringend behoefte aan elektrotechnici.

Groen (Anna Galenkamp) Tweede van der Helststraat 66, kamer 15, https://nmtzuid.nl/

Groen is gezond, groen is sociaal. Het Natuur en Milieu Team is al 25 jaar onderdeel van het Wijkcentrum De Pijp. Een greep uit de lopende projecten: daktuinen, (wedstrijd) geveltuinen, BOOMtuinen, eetbaar voedselbos. Het NMT is op zoek naar PLEKKEN waar wat kan worden gedaan en naar IDEEËN om er vorm aan te geven.

Autoluw (Harry Kappelhof) https://elektrischdeelrijden.nl/

In de herfst wordt door de Gemeenteraad het Autoluw beleid vastgesteld. Wij willen hier graag onze ideeën naar voren brengen, o.a. over opheffen parkeerplaatsen en hoe vrijgekomen ruimte in te richten. Er zijn raakvlakken met gezondheid (fijnstof), het autobezit (gedragscomponent) en natuurlijk het OV netwerk.

Wonen (Oscar Vrij) https://www.wooninfo.nl/

Stichting !WOON geeft advies aan VVE’s en huurders, bijv. over het verduurzamen van je woning en juridische (on)mogelijkheden. Vandaag komt o.m. ter tafel "van het gas af" - reacties en mogelijke aanpak richting Woningcorporaties.

Waarna het gezelschap zich splitst voor 2 x drie kwartier tafelgesprekken

NABESPREKING

De gesprekken werden als zinvol ervaren - men is weer wat beter op de hoogte van wat er speelt en in welke richting initiatieven zich ontwikkelen. Er zijn vragen gesteld en nieuwe contacten gelegd.

Per tafel de highlights:

Groen

Naast de andere onderwerpen die al eerder aangekondigd waren in de inleiding, is vooral aandacht besteed aan de BOOMTUINEN en het idee om daar een SJABLOON voor te maken.

Ook zijn ideeën uitgewisseld over hoe boomtuinen in de rest van Zuid te realiseren.

NMT heeft inmiddels een uitnodiging gestuurd voor de plaatsing van boomtuinbakken in de Eerste Jan van der Heijdenstraat.

Autoluw

Samen met het Stadsdeel worden experimenten gestart om bewoners te bewegen hun auto weg te doen. Burgerinitiatief BOVENOP het Gemeentelijk beleid.

Wonen

Uitwisseling van informatie over

> als huurder je huis isoleren

> hoe kun je een 19e eeuws huis isoleren (aan de binnenkant)

> elektrische verwarming / elektrisch koken: waar loop je tegenaan (extra krachtstroom groep,

geen elektricien te vinden)

Repair Café

Streven is naar een betere bekendheid van het Repair Café. Onder andere door jongeren aan te trekken die geen toegang meer hebben tot de maakindustrie. Het idee van de Buurtschuur - Repair Café 2.0 nader uitwerken. Niet alleen is er behoefte aan praktische zaken als (opslagcapaciteit voor) reserve onderdelen (bv. van koffiezetapparaten) maar ook en vooral aan medewerking vanuit de politiek. Repair Café kan op grotere schaal bijdragen aan duurzaamheid (bv. door samenwerking met kringloopbedrijven) maar past niet in een verdienmodel

Tenslotte bedankt Jeroen iedereen voor zijn/haar bijdrage

Gaarne ideeën aandragen voor de volgende G250WERKT! via j.overweel@wijkcentrumdepijp.nl

of per brief naar Wijkcentrum De Pijp, Tweede van der Helststraat 66, 1072 PG Amsterdam

Een nieuwe G250Werkt! over duurzaamheid

We produceren teveel rotzooi. Na weer een hittegolfje is de klimaatverandering meteen weer in het nieuws. Er is een nationaal klimaatakkoord. Maar wat betekent dat voor mij? Kost het geld of levert het juist geld op door slim te besparen? Is het ingewikkeld?

Kortom, veel vragen die ongetwijfeld aan de orde komen op deze G250Werkt! die geheel in het teken staat  van vergroening en duurzaamheid, met de centrale vraag: "Wat kunnen we zelf doen?"

Onder andere Oscar Vrij van !WOON, Anna Galenkamp van het Natuur&Milieuteam en André Bosse van het Repair Café gaan u meer vertellen over respectievelijk je huis energiezuiniger maken, je omgeving vergroenen en je apparaten langer laten leven en delen. Als vierde onderwerp komt ook het autogebruik aan bod. 

Komt allen op 12 september naar:
Let op! CCAmstel/OBA, Cullinanplein 1 (tussen het  Asschercomplex en Pestana Hotel)
Inloop: 18 uur, met eten
Start  programma: 19 uur.

Programma

18.00 uur inloop met hapjes

19.00: Welkom

19.05: 4 pitches

19.30: uiteen in 4 groepen, 1ste ronde

20.15: pauze

20.30: 2de ronde

21.15: korte terugkoppeling per werkgroep

21.30: borrel

Nieuwe G250WERKT! op 12 september

Op 12 september vanaf 18 uur zijn we te gast bij de OBA in het CCAmstel gebouw, Cullinanplein 1,
1074 JN. Deze G250WERKT! staat in het teken duurzaamheid en vergroening. Er is veel aandacht
voor klimaatverandering. Wat doen we eigenlijk al in De Pijp, en wat kunnen we nog meer doen?

We trappen af met vier sprekers die kort vertellen over de diverse ‘groene’ activiteiten in de wijk:
elektrisch deelvervoer, het energiezuiniger maken van je woning, het repareren en delen van
apparaten en gereedschap en het groener maken van de straten en pleinen.
Hierna praten we per onderwerp verder in een groep, om informatie uit te wisselen en ideeën te
delen over wat er nog meer gedaan kan worden om De Pijp groener te maken, in de brede
betekenis van het woord.

We beginnen als gewoonlijk om 18 uur met een eenvoudige maaltijd, waarna het programma
tegen 19 uur aanvangt.

Verslag G250Werkt! van 8 april 2019

Deze goed bezochte bijeenkomst stond in het teken van het maken van voorstellen om de mensen in de buurt dichter bij elkaar te brengen (motto: Wie zijn je buren?). Die voorstellen kunnen ingediend worden bij het stadsdeel. Zie https://www.amsterdam.nl/zuid-gebied/buurtinitiatief-in-z/

Maar traditiegetrouw startte de avond met mededelingen uit de buurt. Wat speelt er? Wat zijn de nieuwe initiatieven?

– Fred Smit opende met een gloedvol betoog over de Schone Pijp. De Schone Pijp is een groep actieve bewoners die zich inzet om de wijk schoner te krijgen. Ondersteuning van de gemeente laat echter te wensen over. De groep zal inspreken bij de desbetreffende raadscommissie.

– Gertrude van der Ven vertelde over het elektrisch autodelen initiatief in de Noord Pijp. Je kunt nog de enquête invullen en op 19 mei een proefrit maken met een elektrische auto. Kijk op www.elektrischdeelrijden.nl

– Marc Stegeman boeide de zaal met zijn verhaal over oude gevelreclames in De Pijp. Er kunnen er nog een aantal gerestaureerd worden. Wil je hieraan meewerken? Geef je op via http://www.gevelreclames.nl/

– Cok Oostveen koppelde terug uit de werkgroep Fietsparkeren. Op dat gebied gebeurt veel in De Pijp. Meedoen? Meld je aan via j.overweel@wijkcentrumdepijp.nl.

– Annemarie van der Veen tenslotte vertelde over het buurtgids initiatief. Zij zoekt mensen die (nieuwe) wijkgenoten rondleiden in de buurt. https://www.buurtgids.nl/

 

Na een uitleg van Gerda Degenhart over hoe je geld kunt aanvragen voor je buurtinitiatief bij stadsdeel Zuid, gingen de deelnemers na de pauze in groepjes uiteen om ook daadwerkelijk aan zo’n aanvraag te werken. Het Wijkcentrum kan hierbij assisteren, en namens de G250 horen we ook graag welke voorstellen uiteindelijk zijn ingediend bij het stadsdeel.


Aan het eind van de avond vertelde men elkaar over de aanvragen waaraan gewerkt was. Een greep hieruit:

– Monique uit de Lizzy Ansingh/Cornelis Troost buurt vertelde over het idee voor een ‘Stoepfietskrant’. Hoe kun je de buurt op een ludieke manier duidelijk maken dat op de stoep fietsen echt niet de bedoeling is?

– Fred Smit uit de Willibrordus/Hemonybuurt wil het zogenaamde Hemonypleintje – naast de Lidl - verfraaien met verlichting, groen en bankjes. Zo creëer je een nieuwe ontmoetingsplaats in de buurt.

– Frank van Dorp uit de Frans Halsbuurt verwacht een veel groenere buurt na de herinrichting. Waterputten en gieters kunnen het water leveren voor al dat groen.

– Freddy, Astrid, Katja en Barbara uit de Gerard Dou/Sarphatipark buurt kwamen met een serie ideeën: Opknappen Citybins, vlogcursus voor Zuid Online, First Dates voor ouderen, een grote buurtlunch, een sing-a-long op de dakterrassen etc.


Hulp en meedoen

Voor hulp bij het maken van voorstellen, doorgeven welke voorstellen zijn ingediend, meedenken over de toekomst van de G250: mail naar j.overweel@wijkcentrumdepijp.nl

Nieuwe G250Werkt! op 8 april

 

Wie zijn je buren?

Leer ze kennen door samen iets in je buurt te organiseren.

 

Samen leven doe je in je buurt

Kennen wij elkaar eigenlijk? Op de vorige buurttop G250Werkt! hebben we het daarover gehad. De samenstelling van de bevolking verandert snel. Oude buren gaan weg, en met de nieuwe heb je geen contact. Of je bent zelf nieuw en je kent nog niemand in de buurt. Laten we dat veranderen.

Ideeën

Er zijn allerlei ideeën naar voren gebracht die de contacten onderling van buurtgenoten kunnen verbeteren. Hier vind je ze.  Op 8 april willen we die ideeën handen en voeten geven, want het gaat niet vanzelf. Mooie bijkomstigheid: het stadsdeel heeft daar potjes met geld voor beschikbaar! Daar zal uitleg over gegeven worden. In het tweede gedeelte van de avond gaan we plannetjes uitwerken. Je zit aan tafel met mensen uit je eigen buurt.

Meedoen

Aanmelden voor 8 april is niet perse noodzakelijk, maar waarderen we wel. Ga naar Hallo de Pijp en meld je aan.

 

We zien je graag op 8 april!


Wanneer: maandagavond 8 april om 18.00 uur. Om 18.45 uur aanvang programma.

Waar: Huis van de Wijk de Pijp - 2e van der Helststraat 66.

 

Programma:

18.00 – 18.45: Gezamenlijke maaltijd

18.45 – 19.00: inleiding op de avond

19.00 – 19.30: informatie uit de werkgroepen

19.30 – 20.00: Uitleg over subsidiemogelijkheden buurtinitiatieven klein en groot

https://www.amsterdam.nl/zuid-gebied/buurtinitiatief-in-z/

20.00 – 20.15 Pauze

20.30 – 21.45

Plannen worden voor gemaakt voor 4 buurten

1. Gerard Dou en Sarphatipark buurten

2. Hemony- en Wilbrordus buurten

3. Diamant en Burg. Tellegen buurten

4. Helst, Ansingh en Troost buurten


21.45 – 22.00: Terugkoppeling van de uitgewerkte plannen

22.00 – 22.30: Napraten en borrelen

 

 

Verslag G250Werkt! van 15 oktober

Deze goed bezochte G250 heeft weer een hoop mooie ideeën opgeleverd. Leidraad waren de doelstellingen die in de gemeentelijke concept Gebiedsagenda 2019-2022 waren geformuleerd. Dat gaat zowel over 'harde' zaken, zoals de openbare ruimte en woning- en winkelaanbod, maar ook over het sociale, het samenleven in de buurt. De opvallendste wensen waren de roep om terugkeer van de buurtschouw en de toegankelijkheid van de openbare ruimte. Verder werd duidelijk dat men graag de mensen in de buurten bij elkaar wil brengen. Daar werden allerlei ideeën voor ingebracht. Dit en nog veel meer vind u in het volledige verslag van de avond. Laat u inspireren!   

Nieuwe G250Werkt!

Op maandagavond 15 oktober vanaf 18 uur is er in het net verbouwde Huis van de Wijk (Tweede van der Helststraat 66) weer een G250Werkt!. Zet de datum in je agenda en meld je vast aan via deze link.

BUURTBEWONERS ALS DENKTANK!
 

Wat kun je verwachten? 

Het stadsdeel geeft een reactie op wat er uit de vorige G250 is gekomen over de openbare ruimte en koppelt dit aan de gebiedsagenda. Hierin geeft de gemeente de prioriteiten aan  voor de komende 4 jaar. Een nieuwe is in de maak voor de jaren 2019-2022. Het vormt ook de basis voor de jaarlijkse gebiedsplannen. (Zie ook deze brief van het stadsdeelbestuur met links). Deze G250 geeft ruimte voor uw input voor het gebiedsplan De Pijp 2019.

Tijdens de vorige G250 zijn drie onderwerpen naar voren gekomen die door veel buurtbewoners belangrijk worden gevonden: afval, fiets- en scooterparkeren en autoluwe buurten (klik hier voor de notulen per buurt en de samenvatting). De G250 gaat hiervoor aparte werkgroepen opzetten. De werkgroepen fiets/scooterparkeren en autoluw zullen respectievelijk zijn op 8 november en 31 oktober. Voor afval kijk in de linkerkolom bij Schone Pijp. 

Na de pauze gaan we weer uiteen in buurtgroepen. Dan inventariseren we welke sociale problemen je in je eigen buurt ervaart en welke actie nodig is. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met wonen (zoals zorgplaatsingen, airbnb, verkamering, tijdelijke contracten), veiligheid en (gebrek aan) sociale contacten (o.a. eenzaamheid).   

Kijk op Hallo de Pijp bij de activiteiten van 15 oktober en meld je aan via de link bovenaan. Op Hallo de Pijp kun je ook vast reacties plaatsen.

We zien je graag op 15 oktober!

Wanneer: maandagavond 15 oktober, inloop 18.00 uur, met eten, start 18.45 uur, 21.30 uur einde.

Waar: Huis van de Wijk de Pijp - Tweede van der Helststraat 66.

Meer informatie: op Hallo de Pijp, via de aanmeld-link boven. 

Van wie is de straat?

Bijeenkomst 17 mei 2018 

Denk mee over het gebruik van de openbare ruimte in jouw eigen buurt en kom naar de  bijeenkomst van het platform G250werkt!

Meld je hier aan!

De ruimte in je buurt

Er is veel aandacht voor de toenemende drukte in de stad. Wat betekent het voor De Pijp als de Noord- Zuidlijn gaat rijden? Voor wie zijn die grote parkeergarages in de buurt? Waarom staan er files in mijn straatje? Waar loop ik letterlijk tegenaan in mijn buurt, en kan dat anders? En met wie deel ik de openbare ruimte? Wat is er nodig om mijn buurt leefbaar te houden?

Er is dit keer gekozen voor gesprekken op sub-buurtniveau, zodat de verschillende aspecten die van invloed zijn op de leefbaarheid in de openbare ruimte in hun onderlinge samenhang besproken kunnen worden. Ook doen we zo recht aan het diverse karakter van de verschillende buurten.

We nodigen u uit om samen met bewoners en ondernemers uit je eigen buurt over problemen op straat te bespreken en na te denken over oplossingen. Praktische ideeën en initiatieven worden gewaardeerd door het stadsdeel.

Tafelgesprekken voor 5 buurtcombinaties in de Pijp

We hebben 5 buurtcombinaties voor De Pijp gemaakt voor even zovele tafels. Voor informatie over de tafelindeling per sub- buurt: klik hier.

Elke tafel heeft een grote kaart van je buurt. Je bespreekt elkaars ideeën. Na afloop komt iedereen weer bij elkaar en delen we de uitkomst van de tafels. Voor meer informatie over de tafelgesprekken kunt u terecht op Hallo de Pijp.

We zien je graag op 17 mei

19.00 uur: inloop met hapjes

19.30 uur: Start

20.00 uur: Bespreking in buurtgroepen

21.15 uur: Weer samen om uitkomsten per tafel te bespreken

21.30 uur: Samen eten

Benieuwd naar de uitkomsten van de tafelgesprekken van vorige G250werkt! bijeenkomst van 8 juni?  Klik dan hier.

8 juni vorige bijeenkomst buurtplatform G250 werkt!

8 juni bijeenkomst buurtplatform G250 werkt!8 juni was er weer een bijeenkomst van het platform G250werkt! in het Huis van de Wijk De Pijp. Deze keer stond het programma - naast een paar onderwerpen die door buurtgenoten waren  ingebracht - in het teken van de gebiedscyclus. Na de inloop met een hapje eten begon het programma met een plenaire presentatie door de voorzitter van het dagelijks bestuur Zuid, Sebastiaan Capel (D66), van het gebiedsplan 2017/ 2018. Daarna volgden zoals gewoonlijk korte presentaties van de onderwerpen voor de tafelgesprekken in kleinere groepen

Onderwerpen tafelgesprekken

1       Toegankelijkheid

2       Duurzaamheid

3       De Pijp autoluw & Laden en lossen

4       Handhaving horecaoverlast en terrassen

5       Fietsparkeerdruk

6       Wonen

Toelichting: de eerste twee onderwerpen zijn aangedragen door buurtgenoten en de laatste vier betreffen onderwerpen uit het gebiedsplan. Informatie over de onderwerpen is te vinden op de buurt- site HallodePijp.nl - ons virtueel actiecentrum. u kunt daar ook zelf informatie toevoegen en verder de dialoog aangaan. De bedoeling is dat er verslagen van de gesprekken online komen te staan.

De gebiedscyclus

De ‘gebiedscyclus’ is een nieuwe manier van beleid bepalen en uitvoeren waarbij de gemeente Amsterdam samenwerkt met bewoners, ondernemers, (lokale) partners en maatschappelijke organisaties. De cyclus wordt voor 22 afzonderlijke gebieden in de stad doorlopen in vier stappen:

  1. Gebieds-analyse (wat speelt er in het gebied?)
  2. Gebieds-agenda (wat zijn de doelen en prioriteiten voor gebied?)
  3. Gebieds-plan (hoe behalen wij deze doelen?)
  4. Gebieds-monitor (in hoeverre zijn de doelen bereikt? Moet er bijgestuurd worden?)

De gebiedsanalyses vormen het jaarlijkse startpunt van de Amsterdamse gebiedscyclus. Iedere analyse beschrijft de toestand en ontwikkeling van één van de gebieden. Daarbij wordt zowel gebruik gemaakt van statistieken en onderzoeksgegevens als de signalen uit de buurt die professionals in het gebied opvangen.

Gebiedscyclus de Pijp

In Amsterdam Zuid is de gebiedscyclus van de Pijp samengevoegd  met de Rivierenbuurt tot één gebied. 

De gebiedsanalyse dient als onderlegger voor de gebiedsagenda 2016-2019.

Wilt u nog meer hierover weten? Klik hier voor meer informatie.

 

 

Artikel G250 werkt! in de Pijpkrant

IJburg en Oost maken gebiedsplan in co- creatie

Klik voor vergroten