Skip to main content

De Buurttop is een dialoog tussen bewoners en ondernemers uit de Pijp, die op zoek gaan naar wat zij samen belangrijk vinden voor de buurt. Hierbij zijn ook deskundigen, ambtenaren en politici van de gemeente Amsterdam aanwezig. Zij hebben geen stem in de uitkomsten maar zijn aanwezig om hun expertise in te brengen. De dialoog is gebaseerd op een open gesprek waaraan alle deelnemers op basis van gelijkwaardigheid deel kunnen nemen. 

De Buurttop de Pijp werd georganiseerd door de Werkgroep Buurttop G250 de Pijp. Deze groep bestaat uit bewoners, ondernemers, leden van de bestuurscommissie en ambtenaren van Stadsdeel Zuid.

De gemeente Amsterdam heeft per wijk een gebiedsplan en een budget. De Buurttop de Pijp verzamelt wat de buurt belangrijk vindt en geeft dit aan de bestuurscommissie van Stadsdeel Zuid. De bestuurscommissie besluit welke prioriteiten worden opgenomen in de gebiedsagenda en laat weten hoe ze tot deze keuze komt.

Alle bewoners en ondernemers uit de Pijp die zich hebben aangemeld zijn tevens uitgenodigd.

In 2011 vond in Brussel een G1000 plaats: op basis van random selectie werden 1000 burgers uitgenodigd om te komen praten over belangrijke vraagstukken voor Belgie. 

Budgetmonitoring de Pijp heeft in eerste instantie het initiatief genomen. Deze groep bewoners heeft in 2014 een cursus gevolgd om meer inzicht te krijgen in de stadsdeelbegroting met als doel het realiseren van een buurtbegroting. 

Uitgangspunt van Budgetmonitoring de Pijp is dat een buurtbegroting ook een betere prioritering van de wensen uit de wijk weergeeft. Om dit te realiseren heeft zij een Buurttop van 250 mensen (een G250) voorgesteld. In december 2014 heeft de Bestuurscommissie in Zuid het plan omarmd en daarna zijn ook meer bewoners en ambtenaren erbij betrokken geraakt. 

Ieder stadsdeel volgt dezelfde cyclus: de begroting wordt vastgesteld aan de hand van de prioriteiten die genoemd staan in de gebiedsagenda. Met andere woorden: daar worden de keuzes gemaakt waar het gemeenschapsgeld aan wordt uitgegeven.

Als u dus meepraat over wat er in de gebiedsagenda moet komen, bepaalt u uiteindelijk ook mee over het budget. 

Dat neemt niet weg dat het een politiek document is. De bestuurscommissie bepaalt uiteindelijk de inhoud. Daarbij is wel afgesproken dat zij de keuzes motiveren en aan de buurt laten zien waarom zij van de adviezen afwijken.

Jazeker. Tegelijkertijd is het echter lastig om hen erbij te betrekken. Bent u ondernemer in de Pijp, meldt u zich dan vooral!

Buurt ook aan zet

De energie en plannen die de buurttop heeft opgeleverd zijn niet alleen een lijst met adviezen voor het bestuur. De buurttop gaat over meepraten. Over invloed van de burger op zijn of haar eigen leefomgeving. Dat vraagt commitment van de bestuurscommissie. En actieve inzet van bewoners en ondernemers. Dat deze wil aan beide zijden aanwezig is, bleek tijdens de buurttop.

Wilt u meedoen? Mail naar buurttop@g250depijp.nl

Tweets met #g250depijp.
Meer tweets op onze timeline.

Error occured while retrieving tweets Error(s) in Request: 32: Could not authenticate you.