Skip to main content

Zomerbijeenkomst 2 juni 2016

Presentatie door hoogleraar Zef Hemel

Donderdag 2 juni 2016 begon de avond in het Huis van de Wijk met een hapje en een drankje. Het gezelschap bestond uit circa 65 mensen. Na het welkom door onze spreekstalmeester Germaine Prince, volgde een nogal provocerende presentatie door Zef Hemel, hoogleraar Grootstedelijke vraagstukken aan de UVA en tevens bewoner van de Pijp.

Dit ontlokte ferme discussie over de vraag of de Pijp echt een tweede Venetië zal worden of dat het mogelijk is om het aantrekkelijke, kleinschalige en ambachtelijke karakter van onze buurt te behouden.

Workshops

In het tweede deel van de avond gingen de aanwezigen verder praten in workshops - bestaande uit bewoners/ ondernemers, samen met politici en ambtenaren - over een aantal belangrijke thema’s uit de G250 Buurttop de Pijp:

  • Fietsparkeren
  • Laden en lossen
  • Handhaving/ gedragsbeïnvloeding
  • Community Care
  • Ouderenhuisvesting
  • Vernieuwing van de democratie
  • Groen doen met regenwater

De workshops gingen over: hoe staat het er nu mee? Wat doet het stadsdeel/ de gemeente er aan? Wat dragen bewoners en ondernemers bij?

Na afloop was er een plenaire terugkoppeling en natuurlijk een borreltje.

250 dagen na ...

Aan het einde van de Buurttop de Pijp op 7 maart kwam stadsdeelbestuurder Marijn van Ballegooijen met het voorstel om over 250 dagen weer bij elkaar te komen. Dat is gebeurd en op 12 november hebben we in een gezellig vol Huis van de Wijk de Pijp met z'n 65en een vervolg aan de G250 werkt! gegeven. Het was een bruisende avond waarop al eerder besproken thema's een vervolg hebben gekregen. Ook is er een nieuwe thema aan de avond toegevoegd, namelijk schone lucht.

Eerste G250Werkt! bijeenkomst op 23 september 2015

Voor de eerste vervolgbijeenkomst na de Buurttop, zijn alle buurtbewoners uitgenodigd die zich hadden opgegeven voor de Buurttop de Pijp en/ of daaraan hadden deelgenomen en waarvan zodoende een email- adres beschikbaar was. Naast ambtenaren en politici van het stadsdeel waren er circa 50 bewoners aanwezig.

De avond begon met een inloop en een eenvoudige maaltijd en een drankje. Om 19.00 startte het programma met een korte presentatie van de stand van zaken. Per thema werd door verschillende bewoners een korte wervende inleiding gehouden. Deze onderwerpen zijn bij de Buurttop naar boven gekomen en/of sindsdien actief opgepakt.

Daarna bogen de aanwezigen zich over verschillende onderwerpen in aparte groepen. De bewoners kozen zelf het thema uit waar ze nader over wilden uitwisselen en plannen maken. De groepen bestonden uit 6 tot 10 bewoners, een gespreksbegeleider, en in de meeste gevallen zowel een ambtenaar als een politicus - of anders een van de twee.

Aan het einde van de avond werden de besproken ideeën en/of plannen gepresenteerd aan de rest van de aanwezigen. Tevens hebben de meeste groepen die avond onderling een vervolgafspraak gemaakt. De avond eindigde rond 21.30 met een gezellige borrel.

Meer informatie over de pitches en ideeën en/of plannen is hieronder te vinden. De thema's waren als volgt onderverdeeld:

 

§                            Fiets parkeren 

§                            Stadslogistiek, laden en lossen 

§                            Kunst en cultuur 

§                            Wonen 

§                            Zorg en welzijn 

§                            Handhaving 

§                            Groen 

§                            Verkeersveiligheid 

§                            Kinderen en jongeren

 

 

 

De pitches

Voor meer informatie over fiets parkeren, klik hier.

Voor meer informatie over bevoorrading/ stadslogistiek, klik hier.

Ideeën en plannen

Fiets parkeren

Stadslogistiek

 

 

Kunst en cultuur

Wonen

Zorg en Welzijn

Handhaving

Groen

Verkeersveiligheid

Kinderen en jongeren

Eerste G250werkt bijeenkomst -voor verslagje: zie onder