Skip to main content

Platform G250 Werkt!

Wat is er na de Buurttop van 2015 gebeurd?

Op deze site zijn ook de ontwikkelingen van na de Buurttop terug te vinden. Tijdens de evaluatie van het organiserende team van ambtenaren, bewoners en politici is een nieuwe basis gelegd om bij elkaar te blijven komen en te werken aan de agendapunten die de Buurttop heeft opgeleverd.

Er is een vervolgproject opgezet met de naam G250werkt!, uitgevoerd in co- creatie door een werkgroep die bestaat uit bewoners/ ondernemers, ambtenaren en politici. Deze groep komt ongeveer eens per maand bij elkaar om te bespreken wat er moet gebeuren en te monitoren of het project verloopt zoals bedoeld.

G250 Werkt! in 2016/ 2017

Begin 2016 is de werkgroep een paar keer bij elkaar gekomen om grondig de meningen en ervaringen uit te wisselen over de mate van succes van de G250werkt!.Naar aanleiding daarvan is een evaluatienotitie opgesteld die door alle betrokkenen wordt onderschreven.

In 2016 en 2017 is de G250Werkt! voortgezet, met 2 รก 3 bijeenkomsten per jaar. 

 

G250 Werkt! in 2018

In 2018 hebben drie bewoners uit De Pijp financiering aangevraagd en ontvangen uit de 'subsidieregeling maatschappelijk initiatief' om de G250Werkt voort te kunnen zetten. Het Wijkcentrum De Pijp ondersteunt.