Skip to main content

Rapportage enquête resultaten

Begin 2015 - vanaf eind januari  tot medio februari - is een enquête uitgezet om de bewoners van de Pijp te vragen welke onderwerpen volgens hun tijdens de Buurttop op 7 maart aan de orde zouden moeten komen. Er zijn 1044 bewoners en ondernemers die deze enquête hebben ingevuld. In deze rapportage wordt verslag gedaan van de uitkomsten. Hiernaast kunt u op onderwerp de samenvattingen nalezen.

 

Meest genoemde thema's

De eerste vraag in de enquête was een verzoek om in een lijstje onderwerpen datgene aan te kruisen waarvan de invuller vond dat het besproken moest worden op de Buurttop van 7 maart. Drie onderwerpen werden relatief vaak aangevinkt, namelijk: Verkeer en veiligheid (61%), Openbare ruimte (56%), en Openbaar groen (44%). De overige onderwerpen werden door circa een kwart van de geënquêteerden genoemd: kinderen en jongeren (26%), zorg en welzijn (26%), ondernemerschap en werkgelegenheid (25%) en Kunt en Cultuur (24%). In de rechterkolom staan de samenvattingen van de verschillende onderwerpen verwerkt. Men kon ook aankruisen ’iets anders of iets beters’ – dat heeft 22% van de invullers gedaan.

 

 

In de digitale enquête via het programma Surveymonkey waren vervolgens twee vragen om in eigen woorden een toelichting te geven op de keuze (namelijk: een toelichting op ‘iets anders of iets beters’ en een toelichting op de keuze voor de bovengenoemde onderwerpen).

In de meeste toelichtingen kwamen meerdere onderwerpen aan bod. De uitdaging bij de analyse daarvan is geweest om uit de ratatouille aan belangrijke informatie, een bepaalde nadere samenhang te destilleren.

Surveymonkey geeft de mogelijkheid om in éen oogopslag een eerste resultaat te zien, via de 'wolken van woorden' die in blauw zijn bijgevoegd. De eerste 'wolk' is een weergave  van de meest genoemde genoemde zaken in de toelichtingen bij de eerste vraag  (woorden zonder inhoudelijke betekenis zijn hieruit gehaald). De tweede wolk heeft betrekking op toelichtingen bij de categorie ‘iets anders of iets beters’.

Wat noemen de bewoners in hun toelichtingen

Uit de toelichtingen van ruim 1000 bewoners van de Pijp blijkt een schat aan informatie. Sommige mensen hebben echt de moeite genomen om een uitgebreide analyse van de situatie in de buurt te maken op grond van hun eigen ervaring. Van deze uitgebreide reacties kunt u hier een bloemlezing terugvinden.

De subthema’s voor de Buurttop

De woordenwolken van Surveymonkey maakt nieuwsgierig naar wat mensen precies over deze thema’s hebben opgemerkt. Om dat helder te krijgen zijn allereerst de toelichtingen ingedeeld in aanvullende categorieën die niet in de enquête stonden. Vervolgens is binnen die categorieën geturfd op trefwoorden m.b.v. het programma Textstat en zijn alle reacties gesorteerd en aan de hand daarvan zoveel mogelijk verder geclusterd op subthema’s. Bijvoorbeeld bleek de van Woustraat binnen de categorie Verkeer en veiligheid zo vaak te zijn genoemd, dat dit een aparte plek heeft gekregen in de rapportage en tevens een aparte tafel om te bespreken tijdens de Buurttop op 7 maart. Op die manier zijn alle thema’s voor de buurttop bepaald. Klik hier voor een overzicht.

 

Achtergrond van de geënquêteerden

De enquête is ingevuld door 1044 mensen. Hen is gevraagd naar hun leeftijd, of zij bewoner en/of ondernemer zijn en in welke straat zij wonen. De enquête diende tevens als aanmeldingsformulier voor de Buurttop op 7 maart. Van de 1044 invullers van de enquête hebben 443 personen aangegeven te willen worden uitgenodigd voor de top, dat is 42%. Om te weten of deze groep voldoende overeenkomt met de samenstelling van de bewoners van de Pijp, zijn nog drie extra achtergrondvragen gesteld. Het gaat om de verdeling naar man of vrouw, het opleidingsniveau en de gezinssamenstelling. Deze gegevens zijn dus voor slechts een deel van de geënquêteerden bekend, namelijk zij die ook naar de buurttop wilden komen. Voor de verdeling naar achtergrondkenmerken van de geënquêteerden, klik hier.