Skip to main content

Platform G250 Werkt!

Wat is er na de Buurttop gebeurd?

Op deze site zijn ook de ontwikkelingen van na de Buurttop terug te vinden. Tijdens de evaluatie van het organiserende team van ambtenaren, bewoners en politici is een nieuwe basis gelegd om bij elkaar te blijven komen en te werken aan de agendapunten die de Buurttop heeft opgeleverd.

Er is een vervolgproject opgezet met de naam G250werkt!, uitgevoerd in co- creatie door een werkgroep die bestaat uit bewoners/ ondernemers, ambtenaren en politici. Deze groep komt ongeveer eens per maand bij elkaar om te bespreken wat er moet gebeuren en te monitoren of het project verloopt zoals bedoeld.

G250 Werkt! in 2016/ 2017

Begin 2016 is de werkgroep een paar keer bij elkaar gekomen om grondig de meningen en ervaringen uit te wisselen over de mate van succes van de G250werkt!.Naar aanleiding daarvan is een evaluatienotitie opgesteld die door alle betrokkenen wordt onderschreven.

In 2016 zijn bijeenkomsten geweest op 2 juni en 17 november. Dit jaar was dat op 9 februari en 8 juni. De volgende staat gepland voor 12 oktober.

Houd deze site, facebook in de gaten voor updates!

G250 Werkt! in 2015

Op 23 september 2015 is de eerste vervolgbijeenkomst georganiseerd evenals 250 dagen na de Buurttop, namelijk op 12 november 2015.